PTS granskar postutdelningen

2011-09-26

Post- och telestyrelsen (PTS) ser mycket allvarligt på Posten AB:s hantering av problemen i södra Stockholm där postutdelningen inte fungerat sedan i början av året.

 

Efter en sammanslagning av fem utdelningskontor vid årsskiftet 2010/2011 har postutdelningen inte fungerat som den ska och stora mängder brev har därför regelmässigt blivit liggande flera dagar innan de delats ut.

PTS fick kännedom om problem först i somras och påbörjade genast en granskning. Vid ett tillsynsbesök gav Posten beskedet att problemen berodde framför allt på fortsatt stora postvolymer, för få brevbärare under sommaren och en underbemannad produktionsledning. Detta i ett läge när sammanslagningen hade lett till längre transportsträckor samt nya och längre brevbärarslingor. Men postutdelningen har fortsatt att vara mycket försenad även efter sommaren och PTS är kritisk till Postens hantering av problemen.

-  Det här handlar om en systematisk brist i utdelningen i en omfattning som vi inte tidigare varit med om. Det är mycket otillfredsställande att det ska behöva ta så lång tid att komma tillrätta med problemen ifråga, säger Sten Selander, chef för postavdelningen på PTS.
 
Myndigheten är inte heller nöjd med Postens kommunikation till de berörda och hur man informerat PTS i frågan.

Nu har PTS begärt en handlingsplan från Posten där myndigheten bland annat vill veta vad Posten gör för att komma till rätta med problemen och hur man ska säkerställa att inte samma sak händer vid sammanslagningar av andra utdelningskontor.

- Posten har lovat att ingen post ska bli liggande mer än en dag från och med nu och att problemen ska vara helt lösta den 9 december. Vi kommer att följa Postens arbete med dessa problem mycket noga, säger Sten Selander.

För mer information
Sten Selander, chef för postavdelningen på PTS, 070-815 10 00
PTS presstjänst, 08-678 55 55