Posten ska publicera mer utförlig information om priser och rabatter

2011-10-18

Post- och telestyrelsen, PTS, har beslutat om nya tillståndsvillkor för Posten AB. De nya villkoren gäller från och med 15 oktober och innebär bland annat att Posten nu måste publicera fullständiga prislistor för brevsändningar på sin webbplats.

PTS beslutar om nya tillståndsvillkor för Posten AB varje år. De nya villkoren, som gäller till och med den 30 september 2012, innebär att Posten AB fortsatt ska tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten. En samhällsomfattande posttjänst innebär bland annat att alla i hela Sverige ska få en postservice med god kvalitet och till rimliga priser.

Tillståndsvillkoren är till stora delar desamma som tidigare men innehåller några förändringar. Bland dessa märks kravet att Posten AB bland annat ska publicera fullständiga prislistor för brevsändningar på sin webbplats. Hittills har det inte funnits information för volymer över 75 000 brev. För att ytterligare öka transparensen ska Posten dessutom publicera de prestationsbaserade rabatter som kunderna kan få. Om andra rabatter än de publicerade erbjuds ska Posten rapportera dessa till PTS. De nya villkoren ger också användare av tjänster som omfattas av den samhällsomfattande posttjänsten rätt att på begäran få offerter och avtal skriftligen.

Övriga postoperatörer har också fått nya tillståndsvillkor. I dessa har PTS inte gjort några förändringar i sak.

Tillståndsvillkor för postverksamhet

För mer information:
Sten Selander, chef för postavdelningen på PTS, 070-815 10 00
PTS presstjänst, 08-678 55 55