Aktör på postmarknaden? Boka in 18 oktober!

2012-06-19

PTS kommer att hålla en postmarknadsdag den 18 oktober och bjuder härmed in aktörer på postmarknaden, som till exempel stora postkunder och operatörer.

Temat för dagen kommer att vara "Brevets roll på den framtida meddelandemarknaden" med underrubriker som:

  • EU-kommissionens arbete och det europeiska postramverket
  • Kan brevet priskonkurrera?
  • Har brevet en framtid? För vem?
  • Säkra lösningar för elektronisk meddelande distribution. Behövs en ny brevmarknadsdefinition?
  • Volymutvecklingen samt utvecklingen av nya produkter med bättre marginaler

Inbjudna talare är bl.a. EU-kommissionen, Grafiska förbundet, Mailworld, Posten, Bring CityMail, 21 grams och Brevo.

Eftermiddagen avslutas med debatt, och sedan blir det mingel med vin och tilltugg.

Programmet är inte färdigt än, men boka redan nu in detta datum i din kalender. Programmet kommer att publiceras på www.pts.se/postmarknad12 när det är klart.

När: 18 oktober kl. 13-17.30
Var: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm
Kontaktpersoner: Anders Hildingsson tel. 08-678 57 79 eller Gabriel Rhawi tel. 08-678 57 07

Föranmälan görs krävs pga. begränsat antal platser. Skicka din anmälan till postmarknadsdag2012@pts.se senast 11 oktober.

Välkommen!