Europeiska postregulatörer möttes i Stockholm

2012-11-23

PTS var värd för European Regulators Group for Post (ERGP)s årliga plenarmöte. Det hölls den 22 november på Sheraton i Stockholm och är det tredje i ordningen, sedan organisationen bildades 2010. Under 2012 har Göran Marby, PTS generaldirektör, varit ordförande för ERGP.

På mötet behandlades och fattades beslut rörande en rad rapportutkast som utarbetats av ERGP:s  arbetsgupper under året. Även ERGP:s arbetsprogram för år 2013 fastställdes på mötet. Det handlar till exempel om momsundantag i postsektorn och dess snedvridande effekter, om kundnöjdhet samt uppföljning av de europeiska postmarknaderna och gränsöverskridande paketbefordran.

Vad är ERGP?

ERGP (The European Regulators Group for postal services) är Kommissionens samling av EU-ländernas regleringsmyndigheter inom postområdet. Gruppen består av de 27 EU-ländernas representanter samt observatörer från Kommissionen, EFTA, EEA-länderna samt fyra EU-kandidatländer.

Gruppen syftar till att ge stöd och vägledning för regleringmyndigheterna och ge kommissonen stöd inom postområdet. Ett annat syfte är att konsultera, koordinera och främja samarbete mellan de regleringsmyndigheterna i de olika EU-länderna samt Kommissionen.

För mer information:
Sten Selander, chef för postavdelningen, tfn: 070-815 10 00
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55