Fyra av fem svenskar betalar räkningar på internet

2012-02-27

Betalning av räkningar via internet fortsätter att öka. Nu betalar 79 procent av svenskarna sina räkningar på detta sätt. Det visar en undersökning som Post- och telestyrelsen, PTS, låtit göra.

Varje år genomför PTS en undersökning av den svenska befolkningens användning av post- och betaltjänster. Årets rapport, som bygger på 1000 telefonintervjuer genomförda under januari 2012, visar att betalning av räkningar via internet fortsätter att öka. Nu gör 79 procent av befolkningen i Sverige detta jämfört med 72 procent 2011. Störst är användningen i åldersgruppen 25-34 år där 96 procent betalar på detta sätt.

Samtidigt fortsätter girering via brev, det vill säga att skicka in räkningarna till banken, att minska. Användningen föll från 15 procent 2011 till 12 procent i årets undersökning.

Effekt av internethandeln?

Undersökningen visar också att andelen svenskar som hämtar paket eller tjocka brev på Postens serviceställen en gång i månaden har ökat markant, från 14 procent 2011 till 21 procent. Och i åldersgruppen 35-44 år är det drygt var fjärde person, 27 procent, som har detta ärende till serviceställena. Denna 50-procentiga ökning kan bero på ökad internethandel.

Mängden brev som delas ut felaktigt ökar också. 53 procent av de tillfrågade säger att de under de senaste tre månaderna av misstag fått någon annans post. Förra året var andelen 46 procent.

- Man kan misstänka att den ökade mängden felutdelade brev beror på att Posten under året har övergått till att i högre grad maskinsortera breven. PTS kommer att följa upp vilka åtgärder som vidtas för att försämringen inte ska bli permanent, säger Sten Selander, chef för PTS postavdelning.

I övrigt visar inte undersökningen på några större förändringar jämfört med föregående år utan svenska folket är fortfarande i huvudsak mycket nöjda med Postens service.

Läs rapporten Befolkningens användning av post- och betaltjänster 2012.

Mer information:
Sten Selander, chef PTS postavdelning, tfn: 070-815 10 00
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55