Nya villkor ska stärka kundernas ställning på postmarknaden

2012-09-12

Posten AB ska öppet redovisa sina volymrabatter och ha rutiner som säkerställer att eftersändning och lagring av post sker. Det är några av de nya tillståndsvillkor för Posten som Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat om. Villkoren träder i kraft den 1 oktober.

Enligt lagen ska Posten AB uppfylla vissa villkor för att få tillstånd att bedriva postverksamhet. PTS har beslutat om nya tillståndsvillkor för Posten. De nya villkoren, som gäller till och med den 30 september 2013, innebär att Posten fortsatt ska tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten. En samhällsomfattande posttjänst innebär bland annat att alla i hela Sverige ska få en postservice med god kvalitet och till rimliga priser.

Posten ska redovisa rabatter öppet

En nyhet i tillståndsvillkoren är att Posten på sin webbplats öppet ska redovisa samtliga volymrabatter för de olika tjänsterna. Syftet är bland annat att kunderna ska kunna få en rimlig möjlighet att bedöma vilka priser/rabatter de är berättigade till. Detta för att i sin tur underlätta för kunderna i deras val mellan olika tjänster och även för att kunna jämföra erbjudanden mellan olika postoperatörer.

Enligt tillståndsvillkoren ska Posten också ha rutiner som säkerställer att eftersändning av post fungerar. Dessutom ska Posten som ett minimikrav tillhandahålla i vart fall en posttjänst som inte förutsätter att användare har tillgång till internet för att kunna använda tjänsten.

– Genom tillståndsvillkoren vill staten säkerställa att medborgarna får en hög servicenivå när det gäller posttjänster samtidigt som man vill se till att så många användare som möjligt ska kunna få de fördelar som en fungerande konkurrens erbjuder, säger Sten Selander, chef för PTS postavdelning.

Villkoren träder i kraft den 1 oktober och gäller till den 30 september 2013.

Mer information

PTS är tillståndsmyndighet enligt postlagen och postförordningen och meddelar tillstånd och tillståndsvillkor för landets postoperatörer samt bedriver tillsyn över dessa.

PTS tillståndsvillkor innebär bland annat att Posten ska se till att en insamling och en utdelning av postförsändelser upp till 20 kg görs varje helgfri måndag till fredag.

Enligt villkoren ska också Posten ta hänsyn till de behov personer med funktionsnedsättning kan ha av särskilda posttjänster. Posten ska även en gång per år offentliggöra uppgifter om antalet klagomål och ange hur klagomålen har behandlats.

Tillståndsvillkor för Posten AB.

Mer information om PTS arbete med postfrågor.

Mer information:
Sten Selander, chef PTS postavdelning, tfn: 070-815 10 00
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55