PTS granskar Postens rabatter

2012-03-27

Post- och telestyrelsen, PTS, har påbörjat en tillsyn av de rabatter som Posten ger vid distribution av stora brevsändningar.

Posten ger rabatter för stora brevsändningar. PTS kommer under 2012 att granska hur dessa rabatter uppfyller kravet på kostnadsorienterad prissättning enligt postlagen och Postens tillståndsvillkor. PTS kommer dels granska hur respektive rabatt är konstruerad, dels hur rabatten förhåller sig till kostnaden för respektive tjänst som rabatteras.

Den nya postlagen trädde i kraft i september 2010. Den innebär bland annat nya krav på att prissättningen av den samhällsomfattande posttjänsten ska vara öppen för insyn, icke-diskriminerande och kostnadsorienterad samt främja ett effektivt tillhandahållande av tjänsten.

PTS har nyligen avslutat en tillsyn av Postens prissättning med särskilt fokus på postlagens krav att prissättningen ska vara öppen för insyn. Som en följd av PTS granskning ligger nu Postens samtliga priser, rabattgrunder och villkor publicerade på Postens webbplats.

Mer information:
Sten Selander, chef PTS postavdelning, tfn: 070-815 10 00
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55