Lämna synpunkter på EU-kommissionens grönbok om marknaden för leverans av paket

2013-01-24

I allt större utsträckning handlar konsumenter varor på nätet (e-handel).

E-handeln anses vara ett av de viktigaste bidragen till ekonomisk tillväxt och sysselsättning i EU. En väsentlig förutsättning för att utveckla e-handeln är att det finns väl fungerande leveranssystem.

EU-kommissionen har utarbetat grönboken ”En integrerad marknad för leverans av paket i syfte att främja e-handeln inom EU”. Konsumenter, företag, organisationer m.fl inbjuds att lämna synpunkter senast den 22 februari 2013.

Följ anvisningarna här

För mer information

Gabriel Rhawi, 08-678 57 07
PTS presstjänst, tel: 08-678 55 55