Svensk Postmarknad 2015 - Inbjudan till branschträff

2015-03-09

Hur utvecklas postmarknaden? Vilka är de viktigaste förändringarna på marknaden och hur påverkar händelser i omvärlden de svenska postoperatörerna? Vad gör PTS?

Dessa och andra frågor diskuteras vid en branschträff onsdagen den 15 april, då PTS presenterar rapporten Svensk Postmarknad 2015. I rapporten gör PTS bland annat en analys av utvecklingen på postmarknaden och konkurrenssituationen på olika delmarknader inom postområdet. 

Plats: PTS, lokal Valhall
Datum: Onsdag den 15 april
Tid: 13:00 – 15.00

Anmälan senast 10 april till gabriel.rhawi@pts.se  (Obs! antalet platser är begränsat). Ange namn och företag.

Välkomna!