Två branschmöten om EU-dom angående moms på posttjänster

2015-05-12

PTS bjuder in branschens aktörer för att de ska få tillfälle att ge sin syn på domen och diskutera dess konsekvenser för dels den egna verksamheten, dels de olika marknaderna.

Enligt en dom från EU-domstolen tidigare i år ska vissa av PostNords posttjänster momsbefrias. Med anledning av domen bjuder PTS nu in till två branschmöten: ett möte för aktörer verksamma inom brevmarknaden, samt ett möte för aktörer verksamma inom paketmarknaden. Syftet med mötena är att branschens aktörer ska få tillfälle att ge sin syn på domen och diskutera dess konsekvenser för dels den egna verksamheten, dels de olika marknaderna.

Möte 1, för aktörer inom brevmarknaden:
Datum: Fredagen den 29 maj
Tid: kl. 09.30 -11.30
Plats: Post-och telestyrelsen, Valhallavägen 117

Anmälan sker till: postladan@pts.se senast den 25:e maj. Obs! Antalet platser är begränsat, max två företrädare per företag. Ange vilket möte som avses, namn och företag i anmälan.

Möte 2, för aktörer inom paketmarknaden:
Datum: Fredagen den 29 maj
Tid: kl. 13.30-15.30
Plats: Post-och telestyrelsen, Valhallavägen 117

Anmälan sker till: postladan@pts.se senast den 25:e maj Obs! Antalet platser är begränsat, max två företrädare per företag. Ange vilket möte som avses, namn och företag i anmälan.

Mer information:
PTS presstjänst, 08-678 55 55