2017

Postnord får ändra villkor för förmedlare

2017-06-19 Det står klart efter ett beslut i Högsta förvaltningsdomstolen.

Fortsatta utmaningar för postoperatörerna

2017-05-29 Postoperatörerna har vidtagit en rad åtgärder. Men det kvarstår flera utmaningar.

Utmaningar för grundläggande betaltjänster

2017-02-27 Infrastrukturen för kontanthantering står inför utmaningar.

PTS sammanfattar tillsynsbesök hos postoperatörer

2017-01-30 Omorganisationer och bemanningsproblem har påverkat kvaliteten, konstaterar PTS.