Post

Här hittar du de senaste postnyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Svenskarna inte beroende av femdagarsutdelning av post

2014-02-25 Svenskarna är i huvudsak nöjda med hur postservicen fungerar. Det visar en undersökning som PTS har låtit genomföra.

Anmäl er till PTS postdag den 9 april

2014-02-11 Sista anmälningsdag är den 21 mars.

PTS anordnar postdag den 9 april

2013-12-16 Dagen kommer att innehålla såväl föredrag som diskussioner.

Små förändringar i avståndet till postlådor

2013-11-28 Trenden går mot att något fler har fått längre avstånd till postlådor även om förändringarna är små.

Inga större förändringar på postmarknaden under 2012

2013-04-15 Ny rapport visar på fortsatt minskande brevvolymer samtidigt som klagomålen ökar något.

Lämna synpunkter på EU-kommissionens grönbok om marknaden för leverans av paket

2013-01-24 Leverans av paket har blivit allt viktigare i takt med den ökande e-handeln. Nu har EU-kommissionen utarbetat en grönbok om marknaden för leverans av paket, som man vill ha synpunkter på.

Europeiska postregulatörer möttes i Stockholm

2012-11-23 Plenarmötet diskuterade en rad aktuella postfrågor.

Välkommen till PTS postmarknadsdag den 18 oktober

2012-09-24 Anmäl dig senast den 11 oktober.

Nya villkor ska stärka kundernas ställning på postmarknaden

2012-09-12 PTS har beslutat om nya tillståndsvillkor för Posten AB.

PTS följer upp postutdelningen i Bromma

2012-06-27 PTS har fått ta emot klagomål på postutdelningen i Bromma. Posten AB har lovat att vidta åtgärder. PTS kommer att följa upp de vidtagna åtgärderna.

Sida 4 av 8
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »