Post

Här hittar du de senaste postnyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS granskar postutdelningen

2011-09-26 Postutdelningen har varit försenad under längre tid i södra Stockholm.

Färre brev på postmarknad med begränsad konkurrens

2011-04-15 Kunderna är generellt sett nöjda med postservicen i landet.

PTS vill ge länen mer inflytande över grundläggande betaltjänster

2010-12-16 Länen och regionerna bör få mer att säga till om när det gäller grundläggande betaltjänster. Då blir tjänsterna både bättre och mer kostnadseffektiva. Det föreslår PTS.

PTS i ledningen för nytt europeiskt postorgan

2010-12-02 Igår valdes PTS generaldirektör Göran Marby till andre vice ordförande för European Regulators Group for Postal Services (ERGP).

PTS beslutar om nya tillståndsvillkor för Posten AB och övriga postoperatörer

2010-10-01 PTS specificerar Posten AB:s och övriga operatörers tillståndsvillkor i nya beslut.

Posten AB ska ändra sin zonindelning

2010-09-30 PTS förelägger i dag Posten AB att ändra den indelning i normal- respektive lågpriszon som företaget använder i prissättningen av sorterade sändningar.

Posten ska fortsätta att tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst

2010-09-01 PTS beslutar att Posten AB även i fortsättningen ska tillhandahålla en rikstäckande posttjänst med bibehållen kvalitet.

Färre skickar brev och paket

2010-04-15 Den ekonomiska krisen har påverkat antalet skickade brev och paket rejält.

Inga större förändringar på postmarknaden under 2008

2009-04-14 PTS beskriver och analyserar utvecklingen på postmarknaden under det gångna året.

Stor prisökning för att skicka paket

2008-10-30 Under de senaste tio åren har priserna för att skicka paket inom Sverige och brev utomlands ökat mest bland Postens priser för brev och paket.

Sida 6 av 8
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »