Post

Här hittar du de senaste postnyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS beslutar om nya tillståndsvillkor för Posten AB och övriga postoperatörer

2010-10-01 PTS specificerar Posten AB:s och övriga operatörers tillståndsvillkor i nya beslut.

Posten AB ska ändra sin zonindelning

2010-09-30 PTS förelägger i dag Posten AB att ändra den indelning i normal- respektive lågpriszon som företaget använder i prissättningen av sorterade sändningar.

Posten ska fortsätta att tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst

2010-09-01 PTS beslutar att Posten AB även i fortsättningen ska tillhandahålla en rikstäckande posttjänst med bibehållen kvalitet.

Färre skickar brev och paket

2010-04-15 Den ekonomiska krisen har påverkat antalet skickade brev och paket rejält.

Inga större förändringar på postmarknaden under 2008

2009-04-14 PTS beskriver och analyserar utvecklingen på postmarknaden under det gångna året.

Stor prisökning för att skicka paket

2008-10-30 Under de senaste tio åren har priserna för att skicka paket inom Sverige och brev utomlands ökat mest bland Postens priser för brev och paket.

Uppdrag till PTS angående fastighetsboxar

2008-10-02 Regeringen har gett PTS i uppdrag att upphäva en viss del av sitt allmänna råd om utdelning av post vid tillhandahållandet av samhällsomfattande posttjänst enligt postlagen.

Allt fler betalar räkningarna på Internet

2008-04-15 Allt fler betalar sina räkningar på Internet. Det skriver PTS i rapporten ”Service och konkurrens 2008” som lämnas till regeringen idag.

PTS upphandlar grundläggande betaltjänster

2008-01-07 Idag annonserar PTS en upphandling för att tillgodose behovet av grundläggande betaltjänster på de orter och de områden på landsbygden där marknaden inte förväntas tillhandahålla dessa.

Så bör text om fastighetsboxar i PTS allmänna råd tolkas

2007-06-25 PTS har utfärdat en tolkningspromemoria för att om möjligt undanröja oklarheter om innebörden av texten om fastighetsboxar i flerfamiljshus i PTS allmänna råd.

Sida 6 av 7
« 1 2 3 4 5 6 7 »