Fyra UMTS-tillstånd i Sverige

2000-04-14

Sverige kommer att dela ut fyra tillstånd för UMTS, den tredje generationens mobiltelefonisystem. Post- och telestyrelsens, PTS, styrelse fattade beslutet direkt efter att riksdagen på fredagsförmiddagen lagt fast ramarna för tillståndsgivningen.

– Fyra UMTS-tillstånd gör att de fyra operatörer som får tillstånd kan förfoga över så stort frekvensutrymme att de kan erbjuda fullödiga bredbandstjänster i luften, säger Nils Gunnar Billinger, generaldirektör vid PTS.

– Samtidigt kommer konkurrensen på mobilområdet att skärpas eftersom det blir fler operatörer som får kämpa om kunderna, fortsätter Nils Gunnar Billinger.

Upp till två nya operatörer kan dessutom få tillstånd för GSM-verksamhet.

Så fort ändringen i telelagen har trätt i kraft i början av maj kommer PTS att bjuda in till tillståndsprövning. Operatörernas ansökningar ska ha kommit till PTS senast den 1 september. Prövningen av ansökningarna sker sedan i två faser.

I den första fasen kommer PTS bland annat att bedöma operatörernas finansiella kapacitet, tekniska planer, affärs-, marknads- och investeringsplaner samt deras sakkunskap på mobilkommunikationsområdet.

I fas två sker en fördjupad prövning där utbyggnaden av näten står i fokus. Syftet är att ge tillstånd till operatörer som kan ge UMTS-näten så snabb och stor spridning i Sverige som möjligt. Tillstånden kommer att delas ut i november.

UMTS är den tredje generationens mobiltelefonisystem. UMTS ska ge användarna tillgång till mobil datakommunikation och multimedia vid sidan om vanlig telefoni.

PTS föreskrift i sin helhet. (pdf 17,1 kB)

För ytterligare information:
Katarina Kämpe, informationschef, tel: 08-678 55 15Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar post-, tele- och radioområdena. Målet är att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiv och prisvärd post- och telekommunikation, och att radiospektrumet används på bästa sätt.