PTS håller fast vid beslutet att Telia ska sänka samtrafikavgift

2000-06-16

Länsrätten har idag beslutat att inhibera Post- och telestyrelsen, PTS, krav på att Telia ska sänka samtrafikavgift till mobilnät.

Inhibitionen innebär att PTS föreläggande om sänkt samtrafikavgift inte ska gälla under tiden som länsrätten handlägger ärendet. PTS överklagar länsrättens beslut.

Frågan om samtrafikavgiftens nivå är av stor betydelse för mobilmarknaden. En inhibition av beslutet betyder att samtrafikpriset från den 1 juli kommer att ligga på 1,55 kr per minut i genomsnitt jämfört med 1,13 kr per minut enligt PTS föreläggande. PTS anser därför att det är viktigt att kammarrätten, som är nästa instans efter länsrätten, noggrant överväger omständigheterna i målet och fattar ett snabbt beslut.

Bakgrund
Post- och telestyrelsen inledde granskningen av Telias samtrafikavgifter i mars 1999 och fattade i maj 1999 ett beslut som innebar en sänkning på ca 20 procent. Granskningen har fortsatt. Telia inkom med synpunkter och egna utlåtanden den 12 maj. Telia beslutade samtidigt att sänka sitt samtrafikpris med 20 procent från den 1 juli. Den 31 maj förelade PTS Telia på nytt med krav på en sänkning av samtrafikavgiften med ytterligare 20 procent. Telia överklagade detta den 9 juni. Länsrätten beslutade den 15 juni att tillmötesgå Telias begäran om inhibition av PTS föreläggande. PTS överklagar nu länsrättens beslut till kammarrätten.

Läs PTS överklagande här. (pdf 18,8 kB)

För vidare information:
Mikael Grape, verksjurist, tel: 08-678 55 19
Hans Brändström, enhetschef, tel: 08-678 55 97
Katarina Kämpe, informationschef, tel: 08-678 55 15


Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar post-, tele- och radioområdena. Målet är att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiv och prisvärd post- och telekommunikation, och att radiospektrumet används på bästa sätt.