PTS kräver sänkt avgift för registrering av förvalskunder

2000-05-19

Telia måste sänka den avgift som bolaget tar ut av andra telebolag för att registrera förvalskunder.

Post- och telestyrelsens, PTS, beslut innebär att Telia omedelbart ska sänka avgiften till högst:

  • 9,25 kr om förvalsbeställningen endast gäller nationella eller internationella samtal
  • 15,20 kr om förvalsbeställningen gäller både nationella och internationella samtal

Enligt Telias prislista är avgiften idag 35 kr respektive 67 kr.

PTS anser att vissa av de kostnader som Telia inkluderar i avgiften inte ska ingå däri, t.ex. kundtjänst för privat- och företagskunder. Enligt telelagen ska endast driftskostnader för förval ligga till grund för avgiften.

I Sverige infördes möjligheten till förval av telebolag den 11 september 1999. Den som vill bli förvalskund anmäler sig till det önskade bolaget som i sin tur begär registrering av kunden hos accessnätsbolaget. De flesta hushåll har Telia som accessnätsbolag. Avgiften för registreringen betalas av förvalsbolaget och får inte tas ut av kunden.

Föreläggandet i sin helhet. (pdf 23,7 kB)

För vidare information:
Elin Ersson, handläggare vid enheten för teletillsyn, tel: 08-678 56 79
Martina Irving Magnusson, verksjurist, tel: 08-678 55 84
Katarina Kämpe, informationschef, tel: 08-678 55 15

 

Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar post-, tele- och radioområdena. Målet är att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiv och prisvärd post- och telekommunikation, och att radiospektrumet används på bästa sätt.