PTS kräver slopad avgift på 020-samtal från Telias automater

2000-05-24

Telia får inte ta betalt av dem som ringer 020-samtal från Telias telefonautomater. Det har Post- och telestyrelsen, PTS, idag beslutat.

Enligt den svenska nummerplanen för telefoni är 020-nummer till för frisamtal. Avsikten med frisamtal är att telebolaget och den som har ett 020-nummer ska reglera kostnaderna sig emellan, och den som ringer ska inte drabbas av någon kostnad.

PTS anser att Telias avgift kan få negativa konsekvenser för såväl konsumenter som företag och organisationer. Telebolag som förmedlar samtal genom ett 020-nummer får genom Telias avgift en väsentligt försämrad position och konkurrensen riskerar att snedvridas.

Telias avgift på tre markeringar per 020-samtal från telefonautomater infördes den 27 mars. Från och med den 14 juni får Telia inte längre ta betalt av dem som ringer 020-samtal från bolagets telefonautomater.

Föreläggandet i sin helhet  (pdf 39,8 kB)

För vidare information:
Mattias Grafström, handläggare vid enheten för teletillsyn, tel: 08-678 55 66
Ann-Marie Engvall, chef för teleavdelningen, tel: 08-678 56 58 Katarina Kämpe, informationschef, tel: 08-678 55 15

Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar post-, tele- och radioområdena. Målet är att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiv och prisvärd post- och telekommunikation, och att radiospektrumet används på bästa sätt.