Skärpta regler för förval av teleoperatör

2000-04-28

Från den 1 maj gäller skärpta regler för förval av teleoperatör. De skärpta reglerna ska värna konsumenternas intressen på den allt mer dynamiska telemarknaden.

Förvalsreformen som genomfördes den 11 september förra året var ett viktigt steg mot en fungerande marknad. Det första halvåret med förval har givit Sverige bättre priser och större utbud på fast telefoni.

– Samtidigt har ett antal konsumenter kommit i kläm mellan teleoperatörerna som slåss om kunderna, säger Nils Gunnar Billinger, generaldirektör vid Post- och telestyrelsen.

– Med de nya reglerna blir det tydligare för både konsumenter och operatörer vad som gäller vid byte av teleoperatör. Ingen ska bli ansluten till en operatör utan att veta om det, säger Nils Gunnar Billinger.

I fortsättningen ska teleoperatörer bland annat kunna styrka att kunden begärt bolaget som förvalsoperatör. Om en teleoperatör inte har någon skriftlig beställning från kunden ska en skriftlig bekräftelse skickas till kunden. Därefter ska teleoperatören vänta tolv arbetsdagar innan förvalet skickas till accessnäts-operatören för registrering.

Accessnätsoperatören är den operatör som äger den del av telenätet som leder fram till telefonjacket. De flesta privatpersoner har Telia som accessnätsoperatör. Accessnätsoperatören får sedan fem dagar på sig att registrera förvalet i sina system. Är kunden en juridisk person får registreringen ta upp till tio dagar. Accessnätsoperatören ska även meddela kunden när förvalet börjar gälla hos den nya förvalsoperatören.

För vidare information:
Barbro Svensson, handläggare - enheten för nät och teletjänster, tel: 08-678 56 50
Katarina Kämpe, informationschef, tel: 08-678 55 15


Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar post- och teleområdena. Målet är att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva och prisvärda post- och telekommunikationer.