Startskott för utdelning av UMTS-tillstånd i Sverige - Täckning och utbyggnadstakt ger UMTS-tillstånd

2000-05-12

Post- och telestyrelsen, PTS, bjuder idag in operatörer att ansöka om tillstånd för UMTS, den tredje generationens mobiltelefonisystem. Enligt PTS föreskrift premieras täckning och utbyggnadstakt av näten för UMTS.

– Nu börjar tävlan om de svenska UMTS-tillstånden, säger PTS generaldirektör Nils Gunnar Billinger. UMTS kommer att ge Sverige bredband i luften och det är viktigt att så många som möjligt i landet får del av den nya tekniken.

Intresserade teleoperatörer har drygt tre månader på sig att utarbeta sina ansökningar. I en vägledning från PTS beskrivs hur ansökan ska utformas och hur bedömningen av ansökningar kommer att gå till.

PTS gör en prövning av alla ansökningar i två faser. I den första fasen undersöks de sökandes ekonomiska och tekniska förutsättningar. I den andra fasen står utbyggnaden av näten i fokus. I denna prövning värderas de sökandes utfästelser om utbyggnadstakt och befolkningsmässig och geografisk täckning. Ansökan ska innehålla en utbyggnadsplan. Den ska ange hur stor del av landets befolkning och hur stor yta som ska täckas efter utgången av år 2003, 2006 och 2009. Vid utvärderingen av ansökningarna premieras dessutom antal län som utlovas täckning i slutet av år 2003, antal kommuner som utlovas täckning i slutet av år 2006 och den befolkningsmässiga täckningen i respektive kommun i slutet av år 2009. Framtida krav på täckning kommer till viss del att kunna uppfyllas genom avtal om nationell roaming med annan nätoperatör som har tillstånd.

Vägledningen för ansökan (pdf 50 kB) med följebrev (pdf 10,7 kB)samt Bilaga 1 (pdf 17,3 kB) och Bilaga 2 (pdf 8,2 kB).

Sista ansökningsdag är den 1 september 2000. Tillstånden delas ut i november.

För ytterligare information:
Håkan Lilja, projektledare, tfn 08-678 55 74.
Katarina Kämpe, informationschef, tfn 08-678 55 15.

 

Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar post-, tele- och radioområdena. Målet är att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiv och prisvärd post- och telekommunikation, och att radiospektrumet används på bästa sätt.