Spektrumauktionen i 2,6 GHz-bandet avslutad – totalt värde 2,1 miljarder kronor

2008-05-08

PTS auktion av tillstånd i 2,6 GHz-bandet har avslutats. Fem aktörer har vunnit tillstånd till ett värde av 2.099.450.000 kronor.

PTS andra spektrumauktion på Internet som omfattade 190 MHz (14 FDD- och 1 TDD-frekvensblock) har nu avslutats efter 16 dagars budgivning och 112 budrundor. Det sammanlagda värdet av alla sålda tillstånd är 2.099.450.000 kronor. Dessa intäkter går till statskassan. Dessutom betalar vinnande budgivare en handläggningsavgift till PTS om 25.000 kronor per MHz.

PTS har idag beslutat om tilldelning av tillstånd till de vinnande budgivarna. Tillståndstiden är 15 år.

Fem aktörer har deltagit i auktionen och har vunnit tillstånd enligt följande:

Budgivare

Antal MHz

Auktionslikvid SEK

HI3G Access AB

2x10 MHz FDD

296.600.000

Intel Capital Corporation

50 MHz TDD

159.250.000

Tele2 Sverige AB

2x20 MHz FDD

548.100.000

Telenor Sverige AB

2x20 MHz FDD

533.050.000

TeliaSonera Mobile Networks AB

2x20 MHz FDD

562.450.000

Tillstånden i 2,6 GHz-bandet är teknik- och tjänsteneutrala och kan exempelvis användas för mobiltelefoni och mobilt bredband.

Marianne Treschow, generaldirektör, kommenterar:
- Användningen av mobila bredbandstjänster har ökat kraftigt de senaste åren. Genom att göra frekvenserna i 2,6 GHz-bandet tillgängliga för marknadens aktörer ger PTS förutsättningar för konsumenterna att få tillgång till mobila kommunikationstjänster med hög kapacitet.  Att tillstånden är teknik- och tjänsteneutrala ger möjlighet både för vidareutveckling av befintliga mobila bredbandsnät och för nya nät med nya tekniska lösningar.

- Auktionslikviden på 2,1 miljarder visar att frekvensutrymmet är attraktivt och att spektrum har ett stort värde på marknaden idag.

Tilldelningsbeslut

Resultattabell

För mer information:
Generaldirektör Marianne Treschow via PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55.

 

Kommunikationsmyndigheten PTS bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar med konsumentfrågor, effektiv konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.