Svensk Kassaservice avvecklat på måndag – här är alternativen

2008-11-26

På måndag är Svensk Kassaservice helt avvecklat. Då har alla 370 kontor och 130 partners runt om i landet stängt. Från och med måndag går det heller inte att som tidigare utföra kassa- och banktjänster hos lantbrevbäraren. Alternativen är i stället bland annat brevgiro, autogiro, kort, banker och butiker.

Nästan alla väljer i dag brevgiro, Internetbank eller uttagsautomater för att betala räkningar och ta ut pengar – endast någon procent av befolkningen har vanligen vänt sig till Svensk Kassaservice. Därför har Svensk Kassaservice, efter ett beslut i riksdagen, avvecklats under andra halvåret 2008. Drygt 70 av 370 Svensk Kassasservice-kontor har dock tagits över av Nordea.

– Brevgiro och autogiro är två alternativ till Svensk Kassaservice för att betala räkningar. För den som är van vid datorer kan Internetbank vara en möjlighet, säger Sten Selander, chef för postavdelningen på kommunikationsmyndigheten PTS, som har fått i uppdrag av regeringen att informera och utbilda om alternativen till Svensk Kassaservice.

För att ta ut pengar är uttagsautomater samt banker och butiker som erbjuder den typen av tjänster huvudalternativen. Kan man av någon anledning inte använda sig av dessa rekommenderar PTS att man kontaktar sin bank för att diskutera möjliga lösningar.

Nytt alternativ för dem som har långt till en bank

I en upphandling av betaltjänster som PTS har genomfört på uppdrag av regeringen, har målet varit att de allra flesta hushållen inte ska ha längre än cirka 30 km till ett betalservicealternativ, vanligtvis en bank. För många hushåll som har längre än 30 km till ett bankkontor har PTS därför upphandlat en speciallösning. Den innebär att de två företagen ICA Banken och Kuponginlösen, i takt med att Svensk Kassaservice avvecklats, tillsammans har öppnat fasta serviceställen på 15 orter i samarbete med bland annat butiker. Där kan man betala räkningar med kontanter och kort samt ta ut kontanter från kort och utbetalningskort från Plusgirot.
I 73 landsbygdsområden kommer ICA Banken och Kuponginlösen att genom Postens lantbrevbärare erbjuda en tjänst som gör att man i dessa områden kan betala räkningar med kontanter och lösa in utbetalningskort från Plusgirot. Posten kommer att vara underleverantör till ICA Banken och Kuponginlösen. Tjänsten startar den 1 december.

Äldre och funktionsnedsatta i glesbygd får ny betaltjänst

Den som i dag på grund av ålder eller funktionsnedsättning får sin post till tomtgränsen och kan ta ut pengar och betala räkningar hos Postens lantbrevbärare vid sin bostad, får en ny betaltjänst från och med den 15 december. Tjänsten har upphandlats av PTS och ersätter den kassaservice dessa hushåll tidigare har fått via Postens lantbrevbärare på uppdrag av Svensk Kassaservice.

– Den nya betaltjänsten gör det möjligt för äldre och funktionsnedsatta i glesbygd att även i fortsättningen betala räkningar med kontanter i anslutning till sin bostad. De kan också lösa in utbetalningskort från Plusgirot mot kontanter – till exempel pensionen, säger Sten Selander.

Det är ICA Banken och Kuponginlösen som ansvarar även för denna betaltjänst. Den levereras av Postens lantbrevbärare i anslutning till den äldre eller funktionsnedsattes bostad, eftersom ICA Banken och Kuponginlösen också i detta fall anlitar Posten som underleverantör.

Kontaktpersoner för journalister
Sten Selander, chef för postavdelningen, 0708-15 10 00
Monica Ohlsson, pressekreterare för PTS informations- och utbildningsuppdrag, 0706-50 99 50
För pressbilder, nyhetsgrafik etc., besök www.betalinfo.se/press
 
Kommunikationsmyndigheten PTS bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. PTS arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.