95 kommunala och två nationella licenser sålda i 3,7 GHz-auktion

2009-11-06

I dag avslutades PTS spektrumauktion i 3,7 GHz-bandet. Sex budgivare vann 97 tillstånd i auktionen till ett totalt värde av drygt fyra miljoner kronor.

Kommunikationsmyndigheten PTS har nu avslutat auktionen i 3,7 GHz-bandet (3,6-3,8 GHz). Auktionen omfattade två nationella tillstånd om 20 MHz samt 758 kommunala tillstånd som också kunde grupperas regionalt och nationellt. Det sammanlagda värdet av de 97 sålda tillstånden är 4 319 096  kronor. Dessa intäkter går till statskassan.

Tillstånd såldes i Gotlands, Stockholms, Uppsala och Västmanlands län samt i enstaka kommuner i Norrbottens och Västerbottens län. Dessutom såldes två nationella tillstånd.

– Det är glädjande att vi nu fått två nya nationella tillstånd i bandet genom TDC:s köp. Vi är också nöjda med att ha gett aktörer möjlighet att köpa tillstånd för att kunna erbjuda exempelvis trådlöst bredband på lokala och regionala marknader, säger PTS generaldirektör Marianne Treschow.

Auktionen genomfördes i en sluten budrunda. Det innebär att buden skickades in tillsammans med ansökan (i ett förseglat kuvert). Kuverten med buden öppnades den 5 november. PTS har därefter sammanställt alla bud. 

Budgivarna har vunnit tillstånd enligt följande:

Budgivare

Antal vunna kommunala tillstånd

Summa bud på kommunala tillstånd (SEK)

Antal vunna nationella tillstånd

Summa bud på nationella tillstånd (SEK)

Total summa bud (SEK)       

Celestine Hill Communications

56

42 094

     

42 094

S.B. Broadband

10

5 000

     

5 000

Svenska rymdaktiebolaget

2

5 000

      

5 000

TDC Sverige

     

2

4 107 000

4 107 000

TeliaSonera Mobile Networks

25

150 000

     

150 000

Vindeln Bostäder Aktiebolag

2

10 002

      

10 002

Totalt

95

212 096

2

4 107 000

4 319 096

 

PTS kommer att genomföra ytterligare en auktion inom ramen för detta auktionsförfarande. Eftersom auktionen tillät kombinatoriska bud har det i auktionen inträffat att tillstånd som någon lade bud på ändå inte tilldelades denne (och heller ingen annan). Budgivarna får därför ytterligare en chans att lägga bud på alla otilldelade tillstånd. Endast godkända budgivare från den första auktionen får delta och de behöver inte inkomma med ny ansökan eller ny deposition. PTS kommer inom kort att informera berörda budgivare, och på webbplatsen, om datum för när dessa bud ska vara inlämnade, se www.pts.se/3700mhz-auktion

Samtliga beslut:

För mer information:
Urban Landmark, chef för spektrummarknadsavdelningen, tel 0708-11 40 74
eller PTS presstjänst 08-678 55 55

Fakta om auktionen:

2007 genomförde PTS en spektrumauktion i 3,7 GHz-bandet. Då var det
1 160 lokala tillstånd som bjöds ut, fyra tillstånd i var och en av landets 290 kommuner. 402 tillstånd såldes. De 758 osålda tillstånden var till salu i denna auktion. Tillstånden är kommunala, men budgivare kunde också gruppera tillstånden länsvis eller nationellt i sin budgivning (s.k. kombinatoriska bud). Dessutom tilldelades två lediga nationella utrymmen om 20 MHz. Tillstånden är tjänsteneutrala och med vissa begränsningar teknikneutrala och kan exempelvis användas för mobiltelefoni eller trådlöst bredband.

Kommunikationsmyndigheten PTS bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar med konsumentfrågor, effektiv konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.