PTS bjuder in till auktion i 28 GHz-bandet

2009-06-02

PTS bjuder in intresserade att delta i en spektrumauktion för tillstånd i 28 GHz-bandet. Sista ansökningsdag är den 25 augusti 2009.

Kommunikationsmyndigheten PTS planerar att dela ut blocktillstånd i 28 GHz-bandet. Tillstånden är tjänsteneutrala och med vissa begränsningar teknikneutrala. Bandet är i Europa harmoniserat för användning av radiolänk.

Ökningen av mobilt bredband under senare år gör att operatörerna behöver ha tillgång till hög överföringskapacitet till och från basstationer. Frekvensbandet 28 GHz är lämpligt för detta.

Planeringen av enskilda radiosändare sköts vanligen av PTS, men eftersom tillstånden tilldelas i block får tillståndshavarna själv planera var de enskilda radiosändarna ska placeras. Det innebär att frekvensutrymmet kan användas mer effektivt. Den administrativa bördan för tillståndshavaren minskar också eftersom tillstånd för enskilda radiosändare inte behövs.

Auktionen är planerad att starta den 15 september 2009. Den genomförs via e-post och omfattar totalt 18 frekvensblock om 2x28 MHz. Tillstånden är nationella.

Den som vill delta i auktionen ska senast den 25 augusti 2009 inkomma med skriftlig ansökan och bankgaranti till PTS.

För mer information:
Urban Landmark, chef för spektrummarknadsavdelningen, tfn 08-678 56 89
eller PTS presstjänst, tfn 08-567 55 55.

Kommunikationsmyndigheten PTS bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar med konsumentfrågor, effektiv konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.