Ytterligare 21 tillstånd sålda i andra auktionsomgången

2009-11-13

Den andra omgången av PTS spektrumauktion i 3,7 GHz-bandet avslutades idag. S.B. Broadband och Telia Sonera vann ytterligare 21 tillstånd i auktionen.

Kommunikationsmyndigheten PTS genomförde i veckan en andra omgång av auktionen i 3,7 GHz-bandet, även denna gång i en sluten budrunda. Budgivarna fick då ytterligare en chans att lägga bud på alla otilldelade tillstånd. Den första auktionsomgången avslutades för en vecka sedan. 

Resultatet av den andra omgången blev att S.B. Broadband köpte 20 kommunala tillstånd och Telia Sonera köpte ett tillstånd. Tillstånden omfattar främst kommuner i mälardalsregionen.

Det sammanlagda värdet av de sålda tillstånden i andra auktionsomgången är 3 001 kronor. Dessa intäkter går till statskassan.

Tillstånden i 3,7 GHz-bandet ger aktörer möjlighet att erbjuda exempelvis trådlöst bredband på lokala och regionala marknader.

Totalt resultat av auktionen i 3,7 GHz-bandet

Totalt har i auktionen sålts 118 tillstånd till ett värde av 4 322 097 kronor.
OBS: Tabellen är en sammanslagning av resultaten från både första och andra auktionsomgången.

Budgivare

Antal vunna tillstånd

Total summa bud (SEK)

Celestine Hill Communications

56 kommunala

42 094

S.B. Broadband

30 kommunala

8 000

Svenska rymdaktiebolaget

2 kommunala

5 000

TDC Sverige

2 nationella

4 107 000

TeliaSonera Mobile Networks

26 kommunala

150 001

Vindeln Bostäder Aktiebolag

2 kommunala

10 002

Totalt

118

4 322 097

 

Det blir ingen tredje auktionsomgång inom ramen för detta auktionsförfarande.

Resultatet i 3,7 GHz-auktionen, båda auktionsomgångarna inkluderade  
Kartbild över läget i hela 3,7 GHz-bandet (inkl. båda auktionsomgångarna 2009 och auktionen 2007)

Beslut:

Läs mer i pressmeddelandet från första auktionsomgången

För mer information:
Urban Landmark, chef för spektrummarknadsavdelningen, tel 0708-11 40 74
eller PTS presstjänst 08-678 55 55

 

Fakta om kombinatorisk budgivning:

Eftersom auktionen tillät kombinatoriska bud inträffade det i första auktionsomgången att tillstånd som någon lade bud på ändå inte tilldelades denne, och heller ingen annan. Budgivarna fick därför ytterligare en chans att lägga bud på alla otilldelade tillstånd.
Exempel:
Budgivare A lägger ett kombinatoriskt bud på 2 000 kr som omfattar alla kommuner i ett län.
Budgivare B lägger ett bud på 3 000 kr i en enskild kommun i samma län.
Budgivare B kommer då att tilldelas den enskilda kommunen. Övriga kommuner i länet förblir otilldelade trots att budgivare A kan vara intresserad av de återstående otilldelade kommunerna i länet.

Kommunikationsmyndigheten PTS bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar med konsumentfrågor, effektiv konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.