Unga konsumenter driver på framtidens kommunikation

2009-11-12

Andelen svenska konsumenter som inte har fast telefoni i hemmet har under ett år ökat från 10 procent till 15 procent och det är främst yngre som avstår fast telefoni. Det framgår av kommunikationsmyndigheten PTS årliga individundersökning.

De som redan använder sig av sms fortsätter att göra det oftare. Vanligen skickar en svensk mobiltelefonanvändare i genomsnitt 1-10 sms per dag, men svenska ungdomar i åldern 16-20 år skickar i genomsnitt 20 sms eller fler per dag. Däremot är den totala andelen svenskar som skickar sms oförändrad jämfört med förra året.

Svenskarna använder Internet allt oftare. 78 procent använder nu Internet dagligen. De svenska ungdomarna använder Internet i ännu större utsträckning jämfört med förra året. I år använder 99 procent Internet varje dag. Förra året var motsvarande siffra 89 procent.

Tre av fyra svenska konsumenter är nu bredbandsanslutna. Bredband via xDSL är fortfarande den vanligaste formen för anslutning, även om användningen av xDSL under ett år har minskat från 47 procent till 38 procent. Anslutningsformer som däremot har ökat avsevärt under året är fiber (från 12 till 15 procent) och mobilt bredband (från 7 till 11 procent). Även här utmärker sig unga konsumenter. I åldern 21-30 år använder 16 procent mobilt bredband jämfört med 11 procent totalt sett.

Om individundersökningen

PTS individundersökning är PTS årliga rapport som beskriver hur konsumenterna ser på telemarknaden. Första undersökningen kom 2002.

Läs individundersökningen

För vidare information:
Mattias Viklund, chef enheten för marknadsanalys, tfn: 073-066 57 11
eller PTS presstjänst 08-678 55 55

Kommunikationsmyndigheten PTS bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar med konsumentfrågor, effektiv konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.