Vinnarna klara i PTS auktion av frekvenser i 28 GHz-bandet

2009-09-16

I dag avslutades PTS auktion för att dela ut blocktillstånd i 28 GHz-bandet. HI3G Access, Net4Mobility och TeliaSonera Networks vann tillstånd i auktionen till ett totalt värde av ca 900 000 kronor.

PTS auktion av tillstånd i 28 GHz-bandet har nu avslutats. Auktionen omfattade totalt 18 frekvensblock om 2x28 MHz. Det sammanlagda värdet av alla sålda tillstånd är 910 007 kronor. Dessa intäkter går till statskassan.

– Ökningen av mobilt bredband under senare år gör att operatörerna behöver ha tillgång till hög överföringskapacitet till och från basstationer. 28 GHz-bandet är lämpligt för detta. Därför är det glädjande att frekvenserna nu kommer ut på marknaden, säger PTS generaldirektör Marianne Treschow.

Auktionen genomfördes via krypterad e-post i två steg. I steg 1 fördelades antalet block bland budgivarna genom en s.k. klockauktion, vilket innebär att samtliga block säljs till samma pris. Jämvikt mellan budgivarnas efterfrågan och antalet tillgängliga frekvensblock uppnåddes i första budrundan. Priset blev 50 000 kronor per block.

I steg 2 av auktionen bestämdes var i bandet budgivarnas block ska placeras. Det skedde genom att budgivarna lämnade ett slutet bud i en omgång. Den budgivare som la högst bud fick välja placering först. Budgivarna valde placering i följande ordning: TeliaSonera Networks, Net4Mobility, HI3G. 

Budgivarna har vunnit tillstånd enligt följande:


Resultat av auktionen

Budgivare

Antal
block

Bud
steg 1

Bud
steg 2

Totalt
bud

Net4Mobility HB

8

400 000

4

400 004

TeliaSonera AB, Networks

6

300 000

10 000

310 000

HI3G Access AB

4

200 000

3

200 003


 

 

 

 

 

 

 

 

PTS har idag beslutat om tilldelning av tillstånd till de vinnande budgivarna. Tillståndstiden är 15 år.

 

Läs beslutet

 

För mer information:
Urban Landmark, chef för PTS spektrummarknadsavdelning, tfn 0708-11 40 74 eller PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55.

Kommunikationsmyndigheten PTS bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar med konsumentfrågor, effektiv konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.