800 MHz-auktionen avslutad - tre aktörer vann tillstånd

2011-03-04

PTS auktion av tillstånd att använda radiosändare i 800 MHz-bandet har avslutats. Tre aktörer har vunnit tillstånd för cirka
2 miljarder kronor.

Auktionen genomfördes via Internet och avslutades efter knappt fem dagars budgivning i 31 budrundor. Den sammanlagda summan för alla sålda tillstånd är 2 054 000 000 kronor.

300 miljoner kronor utgör bud på täckning och dessa pengar ska tillståndshavaren som vunnit frekvensblocket FDD6 använda för att bygga ut så att de fasta bostäder och företag som saknar bredband får det.

Dessutom betalar de vinnande budgivarna en handläggningsavgift till PTS på 200 000 kronor per block.

PTS har i dag beslutat om tilldelning av tillstånd till de vinnande budgivarna. Tillstånden gäller till och med 2035.

Vinnande bud

Budgivare

Antal MHz

Auktionslikvid, SEK

Belopp för täckning, SEK

HI3G Access AB

2x10        

431 000 000

 

Net4Mobility HB

2x10

469 000 000

300 000 000

TeliaSonera Mobile Networks AB

2x10

854 000 000

Com Hem AB och Netett Sverige AB deltog också i auktionen men vann inga tillstånd.

Göran Marby, PTS generaldirektör, kommenterar:

- Nu kan tillståndshavarna börja använda 800 MHz-bandet för exempelvis mobiltelefoni och bredband, för att möta konsumenternas efterfrågan. Tillståndshavarna kan själva välja vilken teknik och vilka tjänster de vill använda i bandet. Det borgar för en kostnadseffektiv utbyggnad och ger möjlighet till nya tekniska lösningar.

- Det är också glädjande att 300 miljoner kronor under de närmaste åren kommer att användas för att skapa täckning till just de hushåll och företag som saknar det. Det är ett led i att få bredband i hela landet.

Tilldelningsbeslut
Resultattabell (pdf, nytt fönster)

För mer information:
Jonas Wessel, chef för enheten för spektrumtillstånd, tfn 073-066 57 58
eller PTS presstjänst tfn 08-678 55 55.
 

Kommunikationsmyndigheten PTS bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se