Nu tänds bredbandet för 120 hushåll och företag genom PTS täckningskrav

2012-12-18

Täckningskravet i 800 MHz-bandet har nu lett till 4G-täckning för 120 bostäder och företag som hittills  inte kunnat köpa bredband av en vanlig leverantör.

När Post- och telestyrelsen (PTS) auktionerade ut det frekvensband som tidigare användes för analog tv (det s.k. 800 MHz-bandet), hade ett av tillstånden ett särskilt krav. Den som köpte tillståndet måste reservera 300 miljoner kronor av köpesumman för att bygga bredband där inget annat bolag bygger. 800 MHz-bandet är lämpligt för att skapa god täckning i landsbygd. Bredbandet ska erbjuda en kapacitet på minst 1 Mbit/sekund i de bostäder och företag som PTS identifierar som bredbandslösa.

120 hushåll och företag får bredbandstäckning runt årsskiftet

Tillståndet köptes av Tele2 och Telenors gemensamma bolag Net4Mobility. Bolaget bygger under 2012-2014 ett 4G-mobilnät som ska ge bredbandstäckning till dem som saknar det.

Runt årsskiftet får de första 120 bostäderna och företagen bredbandstäckning genom det nya nätet. Under 2013 kommer uppskattningsvis cirka 400 bostäder och företag att täckas, och under 2014 är målet att de sista bredbandslösa bostäderna och företagen i Sverige ska få ta del av denna utbyggnad förutsatt att de 300 miljoner kronorna räcker. Hittills har PTS identifierat 628 bostäder och företag som ska erbjudas täckning i enlighet med täckningskravet.

Net4Mobility har möjlighet att ge bredbandstäckning till ännu fler bostäder och företag, beroende på hur de bygger sitt 4G-mobilnät. Kostnader för täckning utöver de bostäder och företag som PTS identifierat måste bolaget dock stå för själv, eftersom de 300 miljoner kronorna ska gå till att ge bredbandstäckning till dem som inte kan köpa bredband av en vanlig leverantör.

De som vill använda det nya bredbandet måste teckna ett avtal med leverantören och betala en abonnemangsavgift precis som alla andra som köper bredband. Staten finansierar indirekt, genom PTS, endast själva utbyggnaden.

Kan du inte få bredband? Anmäl dig till PTS

PTS arbetar fortfarande med att identifiera hushåll och företag som inte kan köpa bredband om minst 1 Mbit/sekund av en vanlig leverantör. Anmäl dig på www.pts.se/bredbandslistan, eller kontakta PTS via 08-678 55 00. Vad gäller hushåll är det är endast den bostad som du är folkbokförd på som går att anmäla, utbyggnaden gäller alltså inte till exempel fritidsboenden.

Fakta: I dessa län tänds bredbandet vid årsskiftet

Så här många många hushåll och företag får täckning genom täckningskravet runt årsskiftet.

  • Jämtlands län: 14
  • Västernorrlands län: 13
  • Norrbottens län: 14
  • Västerbottens län: 50
  • Dalarnas län: 8
  • Södermanlands län: 1
  • Gävleborgs län: 8
  • Värmlands län: 8
  • Stockholms län: 1
  • Västra Götalands län: 3

Nya adresser till Net4Mobility

PTS skickar vid utgången varje år en ny lista till Net4Mobility med adresser som ska börja täckas under nästföljande år. I dag, den 18 december 2012, skickade PTS årets lista, som innehåller 362 adresser.75 procent av adresserna på denna lista ska erbjudas bredband om minst 1 Mbit/s under 2013.

Läs mer om PTS arbete med att identifiera bredbandslösa, och om vilka regler som gäller: http://www.pts.se/sv/Internet/Bredband-ADSL/Utan-bredband/

 

För mer information:
Robert Holmström, projektledare: 073-644 56 76
PTS presstjänst: 08-678 55 55