Svenskarna mest datahungriga i Norden under 2012

2013-07-04

Svenskarna använder mest data per abonnemang i mobilnäten och har också flest abonnemang med 100 Mbit/s per capita. Det visar 2012 års statistik över elektronisk kommunikation från fem nordiska och två baltiska länder, som Post- och telestyrelsen (PTS) presenterar i dag.

Svenskarna förbrukar drygt 12 gigabyte data per mobilt bredbandsabonnemang och år. Det gör oss till de mest datahungriga i Norden, följt av finländarna som använder drygt 10 gigabyte. Vårt intresse för att få mycket data snabbt visar sig också genom att vi har flest abonnemang som klarar 100 Mbit/s eller mer. Nästan var tionde svensk har ett sådant abonnemang.

Finländarna pratar mest mobilt

Finländarna är de flitigaste mobilpratarna, med över 2 300 minuter per år och abonnemang, mer än 300 minuter mer än svenskarna. En förklaring till detta är att finländarna har minst antal fasta telefonabonnemang, såväl traditionella som ip-baserade, per capita.

Sms:andet viker i flera länder, och kraftigast i Sverige. De flitigaste sms:arna under 2012 är litauerna som i likhet med danskarna skickar fler än 1 500 meddelanden per abonnemang och år.

Sverige är inte heller längre i topp vad gäller antalet fasta teleabonnemang per capita. Nästan varannan islänning har ett fast telefonabonnemang, och har därmed passerat oss.

Samtliga siffror ovan inkluderar både privat- och företagskunders abonnemang och förbrukning.

För mer information:
Bianca Gustafsson Kojo, marknadsanalytiker, tfn: 073-644 57 09
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Bakgrund

Statistik för den nordiska telemarknaden publiceras årligen. Statistiken är insamlad och bearbetad av den nordiska arbetsgruppen för statistik – Nordstat, där PTS ingår. Sammanställningen baseras på tidigare publicerad statistik från Sverige, Danmark, Estland, Finland, Island, Litauen och Norge. Siffrorna publiceras i dag på PTS statistikportal.

Uppdatering

I det pressmeddelande som skickades ut den 4 juli 2013 angavs att finländarna är de flitigaste mobilpratarna, med över 3 000 minuter per år och abonnemang, mer än 1 000 minuter mer än svenskarna.

Korrekta uppgifter är att finländarna har över 2 300 minuter per år och abonnemang, mer än 300 minuter mer än svenskarna.