Snabb utbyggnad av mobilt bredband enligt PTS kartläggning

2015-03-02

4G-näten täcker allt större del av Sveriges yta. Hösten 2014 hade 60 procent av ytan täckning av 4G-nät som ger cirka 10 Mbit/s i bredbandshastighet. Detta är en ökning med nära 20 procentenheter, enligt PTS årliga kartläggning av mobilnätsutbyggnaden.

Den pågående utbyggnaden av mobilnäten avspeglar sig tydligt i Post- och telestyrelsens (PTS) kartläggning, som myndigheten i dag lämnar till regeringen. Täckningen för mobila bredbandstjänster har ökat snabbt, i första hand genom 4G-utbyggnaden i yttäckande frekvensband. Denna täckning som ger cirka 10 Mbit/s i hastighet har ökat från drygt 40 procent till cirka 60 procent av ytan. Utvecklingen syns också i form av att antalet mastplatser som uppgraderats till snabbare 3G och 4G ökat med mer än 2 500 stycken.

Yttäckningen för taltjänster, som än så länge kan erbjudas i 2G- och 3G-näten, är i princip oförändrad jämfört med kartläggningen från 2013. Den sammanlagda yttäckningen i landet för taltjänster låg på drygt 83 procent.

– Vi ser en positiv utveckling av täckningen i landet och flera operatörer har aviserat att utbyggnaden av mobila bredbandsnät kommer att fortsätta. PTS fortsätter sina ansträngningar för att se till att hela landet ska ha tillgång till bra tjänster, bland annat genom frekvenstilldelning, dialoger på regional nivå och uppföljning av täckningskrav, säger Göran Marby, generaldirektör.

De glesast befolkade länen har minst yttäckning för såväl tal som för mobilt bredband. PTS har i uppdrag att utreda om och på vilket sätt det så kallade 700 MHz-bandet, som blir tillgängligt för mobila tjänster från 1 april 2017, kan användas för att öka täckningen. Dessutom deltar myndigheten aktivt i regionala dialogmöten där lokala och regionala företrädare och mobiloperatörer möts för att diskutera och hitta lösningar på hur täckningen kan förbättras.

PTS viktigaste verktyg för att bidra till en fortsatt mobilnätsutbyggnad är en aktiv spektrumförvaltning med fokus på att spektrum ska skapa största möjliga samhällsnytta.

Ta del av rapporten
Vissa delar av rapporten innehåller uppgifter som omfattas av affärssekretess enligt 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). De operatörsspecifika siffrorna är därför borttagna ur tabellerna

Läs mer om PTS arbete för bättre mobiltäckning

För mer information:
Jonas Wessel, chef för spektrumavdelningen, tfn: 073-066 57 58
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55