PTS-finansierad talsyntes gör Wikipedia mer tillgängligt – i Sverige och världen

2016-03-02

Post- och telestyrelsen (PTS) samarbetar med Wikimedia Sverige för att göra Wikipedia mer tillgängligt. Samarbetet innebär finansiering av en användargenererad talsyntes för personer som har svårt att ta till sig webbplatsens texter.

Den ideella organisationen Wikimedia Sverige kontaktade PTS i samband med en av PTS innovationstävlingar. PTS såg stor potential i att samarbeta kring idén om att göra Wikipedias innehåll mer tillgängligt för personer som har svårt att ta till sig information i textform. Projektet har fått namnet Wikispeech och är en talsynteslösning som kommer att finansieras av PTS och utföras av Wikimedia Sverige, Kungliga Tekniska Högskolan och Södermalms talteknologiservice.

Ständig förbättring med ”crowdsourcing”

Talsynteslösningen kommer att vara användargenerad, en metod som även kallas ”crowdsourcing”. Det innebär att, likt Wikipedias artiklar, användarna bidrar till ständig utveckling av talsyntesen så att den blir bättre och låter mer naturlig. Talsyntesen kommer först finnas på svenska och engelska men kommer även att fungera på arabiska. Möjligheten finns sedan att med hjälp av användarna utöka till resterande språk som Wikipedia finns tillgängligt på, vilket i dagsläget är drygt 280.

Möjlighet till stor spridning med öppen källkod

Talsyntesen kommer vara ett tillägg till mjukvaran MediaWiki (som Wikipedia använder) och blir därmed öppen att använda för de tusentals svenska företag, kommuner och universitet som också använder mjukvaran. Allt producerat material kommer att vara fritt licenserat och kan återanvändas gratis av vem som helst, något som inte tidigare gjorts för en så omfattande talsynteslösning.

- PTS arbetar ständigt för ökad tillgänglighet, användbarhet och mångfald inom it och elektronisk kommunikation. Vi är glada att kunna vara med och stötta ett projekt som kan öka tillgängligheten för så många, säger Catarina Wretman, PTS ställföreträdande generaldirektör.

Världens största uppslagsverk

Webbplatsen Wikipedia är världens största uppslagsverk och den mest använda webbplatsen som inte drivs av ett kommersiellt företag. Den besöks av cirka 500 miljoner personer och har 20 miljarder sidvisningar varje månad. Upp till 25 procent av dessa besökare behöver, eller föredrar att, ta till sig textinformation i uppläst form.

- Alla människor har rätt till fri kunskap, men det innebär inte att alla kan tillgodogöra sig kunskap på samma sätt, säger John Anderson, projektledare på Wikimedia Sverige.

I och med talsyntesen kommer Wikipedias innehåll bli mer tillgängligt specifikt för personer med lässvårigheter, till exempel dyslektiker och personer med synnedsättning. Även övriga användare som av olika skäl tar till sig information bättre genom uppläst text kommer att få nytta av talsyntesfunktionen.

Projektet finansieras av PTS med 2 800 000 kr och pågår från mars 2016 till september 2017.


För mer information:
Adam Rosén: 073-640 58 49 eller adam.rosen@pts.se
PTS presstjänst: 08-678 55 55