Pressmeddelanden

Här hittar du PTS pressmeddelanden. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Ökningen av mobilt bredband och fiber leder till teknikskifte

2009-11-19 Allt fler bredbandskunder surfar via mobilt bredband eller fiber. Det visar PTS rapport Svensk telemarknad första halvåret 2009.

Ytterligare 21 tillstånd sålda i andra auktionsomgången

2009-11-13 Den andra omgången av PTS spektrumauktion i 3,7 GHz-bandet avslutades idag. S.B. Broadband och Telia Sonera vann ytterligare 21 tillstånd i auktionen.

Unga konsumenter driver på framtidens kommunikation

2009-11-12 PTS årliga individundersökning visar att andelen svenska konsumenter som inte har fast telefoni i hemmet ökar. Det är främst yngre som avstår fast telefoni.

95 kommunala och två nationella licenser sålda i 3,7 GHz-auktion

2009-11-06 I dag avslutades PTS spektrumauktion i 3,7 GHz-bandet. Sex budgivare vann 97 tillstånd i auktionen till ett totalt värde av drygt fyra miljoner kronor.

Nya beslut om skyldigheter för samtrafik i fasta nät och telefoniabonnemang till grossistkunder

2009-11-04 PTS har i dag beslutat om skyldigheter för operatörer som har fasta telefonnät. PTS gör detta för att skapa goda förutsättningar för konkurrens, vilket i slutänden gynnar konsumenterna.

Fortsatt reglering av tv i marknät enligt PTS skyldighetsbeslut

2009-11-04 PTS har i dag beslutat om skyldigheter för grossist­marknaden för program­utsändnings­tjänster för fri-tv i marknätet. Syftet är att undandröja effekten av bristande konkurrens.

Vinnarna klara i PTS auktion av frekvenser i 28 GHz-bandet

2009-09-16 I dag avslutades PTS auktion för att dela ut blocktillstånd i 28 GHz-bandet. HI3G Access, Net4Mobility och TeliaSonera Networks vann tillstånd i auktionen till ett totalt värde av ca 900 000 kronor.

PTS beslutar om 2010 års avgifter

2009-09-16 PTS kommer stegvis att införa en ny modell för spektrumavgifter med start den 1 januari 2010. PTS styrelse har nu beslutat om 2010 års avgifter.

Uppsala län först i landet med ny webbtjänst mot avgrävda ledningar

2009-09-07 Avgrävda ledningar orsakar skador för hundratals miljoner kronor varje år. I dag invigdes en ny webbtjänst som ska få bukt med problemet.

Många använder svaga lösenord

2009-07-16 Nästan fyra av tio svenskar använder svaga lösenord på Internet. Med PTS webbtjänst Testa lösenord kan konsumenter lära sig att skapa starka lösenord. Nu lanserar PTS en uppdaterad version av Testa lösenord.

Sida 11 av 49
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 »