Beslut från PTS till Swefour om medgivande till överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare

2003-11-19