CE - för säkerhets skull

2003-04-03

Produkter som kan vara farliga för användaren måste vara CE-märkta. Det gäller bland annat elprodukter, leksaker och maskiner. Just nu pågår en kampanj för att sprida mer kunskap om CE-märket.

Läs mer om CE
Läs mer om R&TTE-direktivet på EU-kommissionens webbplats
Läs om PTS marknadskontroll (pdf, öppnas i nytt fönster)