Intresseundersökning avseende nationellt tillstånd för ett allmänt tillgängligt mobiltelefoninät i 450 MHz-bandet

2003-08-25