PTS har publicerat sina riktlinjer för marknadsanalys enligt den nya lagen

2003-07-25

De två olika riktlinjerna, för marknadsdefinitioner respektive bedömning av betydande inflytande, syftar till att beskriva hur PTS kommer att genomföra dessa analyser.