Världsradiokonferensen 2003

2003-07-22

Internationella teleunionens (ITU) världskonferens 2003 är nu avslutad. En kort sammanfattande rapport om de viktigaste resultaten finns nu tillgänglig.

PTS kommer under hösten att lämna en mer detaljerad rapport om resultatet av WRC 2003 och eventuella konsekvenser för svenskt vidkommande.

För vidare information: Anders Frederich, spektrumavdelningen, tfn: 0708-53 78 79.


Sammanfattande rapport