Beslut - ansökan från BiM AB

2004-12-27

PTS avslår BiM AB:s ansökan om att få tillstånd att använda radiosändare för mobilbredbandsnät i 1900 MHz-bandet.

Läs beslutet.

För vidare information:
Catarina Wretman, avdelningschef spektrum, tfn: 08-678 55 76.