Beslut om föreskrift om tillstånd för mobilnät i 450 MHz-bandet

2004-12-14

PTS styrelse har tagit beslut om föreskrift om ett nationellt tillstånd för digital mobiltelefoni i 450 MHz-bandet.

Det nya tillståndet ska användas för att ersätta det analoga mobilsystemet NMT 450. Det nya systemet ska täcka 80 procent av landytan i varje län och tillgodose behoven av mobiltelefoni i glesbygd. Den 1 juli 2007 ska tillståndsvillkoren vara uppfyllda.

PTS har endast funnit anledning att göra smärre förtydliganden och redaktionella justeringar i föreskriften efter att ha analyserat de remissvar som inkommit. Den slutliga föreskriften blir tillgänglig på PTS webbplats under vecka 52.

Före årsskiftet kommer en allmän inbjudan att ansöka om tillståndet att publiceras på PTS webbplats. Tillståndet ska tilldelas efter en auktion.