Broadnet Norge AS har lämnat tillbaka tillstånd

2004-12-08

PTS har efter Broadnet Norge AB:s önskan beslutat att återkalla bolagets tillstånd för fast yttäckande radioaccess i 28 GHz-bandet.