Information om marknadsföring av antenner för RLAN/WLAN

2004-12-03

PTS har uppmärksammat att utrustning för trådlösa datornätverk, främst i frekvensbandet 2,4 GHz, i flera fall marknadsförs tillsammans med antenner med riktverkan och relativt hög antennförstärkning.

Utrustning för trådlösa datornätverk i framför allt 2,4 GHz-bandet (s.k. RLAN/WLAN) är i allmänhet tillståndsfri om användningen håller sig inom vissa effektgränser. Om utrustningen ansluts till riktantenner kan dock användaren komma att överskrida effektgränsen för tillståndsplikt.

PTS uppmanar de företag som marknadsför antenner för RLAN/WLAN-utrustning att i sin marknadsföring upplysa om att användning av förstärkande antenner kan medföra att radiosändningarna kräver tillstånd från PTS.

Frågor besvaras av:
Per G Andersson, juridiska frågor, 08-678 55 00
Jan Hedlund, frekvens- och tillståndsfrågor, 08-678 55 00
Kjell Pettersson, allmänna utrustningsfrågor, 08-678 55 00 
Se dokument