Lista över tilldelade och lediga tillstånd för mobilt bredband i glesbygd

2004-11-29

PTS delar ut radiotillstånd som kan användas för mobilt bredband i glesbygd. Det finns ett tillstånd för varje kommun i Sverige. Här finns en lista över lediga och tilldelade tillstånd.
Listan