PTS kommentarer till remissvar på förslag till föreskrift om tillstånd i 450 MHz-bandet

2004-12-14

Ett stort antal remissvar inkom till PTS på det förslag till föreskrift om ett tillstånd i 450 MHz-bandet som myndigheten publicerade den 19 oktober. PTS har tidigare presenterat en sammanställning av remissvaren på webbplatsen. Efter att ha analyserat remissvaren publicerar PTS nu kommentarer till dessa.
Kommentarer