Sammanställning av remissvar på PTS förslag till föreskrifter om nytt tillstånd i 450 MHz-bandet

2004-11-29