Utkast till allmän inbjudan till ansökan om tillstånd i 450 MHz-bandet

2004-10-29

PTS publicerar som information till intresserade ett utkast till allmän inbjudan till ansökan om ett nationellt tillstånd att använda radiosändare för tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster med digital teknik i 450 MHz-bandet.

Utkast till inbjudan (pdf)

Bilaga till utkast till inbjudan (pdf)