Alla regionala tillstånden i 10,5 GHz-bandet är nu utdelade

2005-11-03

Samtliga fem tillstånd har tilldelats True Mobile Broadband AB.