PTS förlänger inte Telia Soneras NMT-tillstånd

2005-11-25

Post- och telestyrelsen, PTS, har beslutat att inte förlänga Telias Soneras tillstånd för NMT 450-verksamhet. Tillståndet går ut den 31 december 2007.

Telia Sonera har ansökt om att få förlängt tillstånd ytterligare ett år. Avslaget motiveras med att PTS behöver säkerställa att NMT-frekvenserna blir tillgängliga från och med år 2008 med hänsyn till förväntad utveckling av kommunikationsnät, till exempel CDMA450, som kan erbjuda högkvalitativa tjänster med digital teknik.

Läs beslutet