PTS konsulterar marknaden om tillstånd för trådlösa bredbandstjänster i 2.6 GHz-bandet

2005-11-03

PTS överväger att licensiera frekvensutrymmet 2 570-2 620 MHz och presenterar idag ett förslag på hur dessa frekvenser skulle kunna användas.

Möjliga användningsområden för frekvenserna är bland annat fasta och mobila trådlösa bredbandstjänster. Marknadsaktörerna har möjlighet att lämna in synpunkter på PTS förslag fram till den 2 december.

PTS föreslår bland annat att:

  • tre tillstånd, som omfattar vardera 10 MHz, ska tilldelas per kommun. En operatör ska initialt endast kunna söka ett tillstånd per kommun. 
  • tillstånden ska vara teknikneutrala, det vill säga öppna för olika trådlösa tekniker, om de fungerar inom de tekniska ramar som gäller för tilldelat frekvensutrymme. Neutraliteten gäller även användningen. Såväl fasta som nomadiska och mobila tjänster ska kunna bli aktuella.
  • tillstånden baseras på kommunindelning, vilket ger förutsättningar för en snabbare utbyggnad och främjar utbyggnad i en större del av landet. 
  • tillstånden ska gälla i 10 år, och tjänster ska erbjudas inom ett år efter tilldelningen.

PTS har tidigare tilldelat tillstånd för trådlöst bredband i andra frekvensband. Marknadsaktörer har till PTS framfört intresse för ytterligare frekvensutrymme för mobilt trådlöst bredband, bland annat genom konkreta ansökningar som gäller 2.6 GHz-bandet.

Denna konsultation är planerad att följas upp av en intresseundersökning eller en inbjudan att söka de tillstånd PTS nu föreslår. Marknadsaktörerna kan då anmäla sitt intresse eller ansöka om dessa tillstånd och även för tillstånd i frekvensutrymmet 3.6 – 3.8 GHz, där PTS nyligen genomfört en marknadskonsultation. För de kommuner där antalet intresserade aktörer är färre än antalet tillgängliga tillstånd kommer PTS så snart som möjligt att tilldela tillstånd. För de kommuner där antalet intressenter är större än antalet tillgängliga tillstånd har myndigheten planerat att fördela tillstånden genom auktionsförfarande.

Konsultationen

För mer information:
Sally Ibrahim, spektrumavdelningen, tfn: 08-678 57 48.
Urban Landmark, spektrumavdelningen, tfn: 08-678 56 89.