Regeringsuppdrag om övergången till digital marksänd TV

2005-11-14

PTS har av regeringen fått i uppdrag att utreda vilket frekvensutrymme som kan frigöras i samband med att de analoga markbundna tv-sändningarna upphör och för vilka användningsområden det kan utnyttjas.

Läs mer