Svar på konsultation angående 2,6 GHz-bandet

2005-12-12

PTS har under oktober 2005 genomfört en konsultation gällande förfarandet vid en kommande tilldelning av 2,6 GHz-bandet och specifikt avseende bandet 2570-2620 MHz.

PTS har fått svar från följande företag/organisationer (pdf-filer, öppnas i nytt fönster):

Generellt kan sammanfattas att det finns två kategorier som har svarat:

• Den ena kategorin anser att bandet inte ska tilldelas till annan teknik än IMT-2000. I sådant fall skulle PTS avvika från internationella överenskommelser gällande koordinering & harmonisering. De påpekar dessutom att arbete pågår inom 3GPP och ITU-R gällande hur stort skyddsband det behövs mellan FDD och TDD och påpekar att 15-20 MHz är föreslaget. Parningsmöjligheter internationellt för detta band med 1900-1920 MHz och/eller 2010-2025 MHz banden är också en aspekt som PTS borde titta närmare på.

• Den andra kategorin anser att frekvensutrymme redan är avsatt för IMT-2000 teknik i andra band. De stödjer tilldelning av TDD i bandet 2570-2620 MHz samt att teknikneutralitet bör gälla hela 2,6 GHz-bandet, dvs även FDD delarna. Skyddsbanden bör vara mindre än 10 MHz och de tilldelade blocken bör vara större. Antalet tillstånd kan vara två eller eventuellt endast ett, dvs 2x25 MHz eller 50 MHz.

Gällande UWB anser de flesta att -85 dBm/MHz är den högsta effekt som ska tillåtas i bandet för denna typ av utrustningar. Detta i enlighet med det beslut som ligger som förslag på CEPT nivå.

PTS vill tacka de som har visat intresse samt lagt tid på att svara denna konsultation. PTS kommer nu att använda svaren från konsultationen samt den information som PTS har mottagit efter konsultationen gällande 3,6-3,8 GHz bandet för att bedöma marknadsbehoven, turordningen för tilldelning av de olika delbanden samt vilka regulatoriska och tekniska förutsättningar som ska föreslås för kommande tilldelningar.

PTS räknar med att ett förslag på tilldelning kommer att kunna presenteras under första halvåret 2006.